دانلود تحقیق در موردتشريح الزامات سيستم مديريت HSE

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق در موردتشريح الزامات سيستم مديريت HSE می باشد.
دانلود تحقیق در موردتشريح الزامات سيستم مديريت HSE|50529119|gmh

نام فایل : تشريح الزامات سيستم مديريت HSE


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 191


حجم : 2 مگابایتبنام خدا
تشريح الزامات سيستم مديريت HSE
مقصود و دامنهHSE-MS راهنماي نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست تهيه گرديده، تا :
تمامي موضوعات مرتبط با نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست دريك سند «مجموعه» واحد بيان گردد.
درتمامي فعاليتهاي یک سازمان صرفنظر از نوع عمليات جاري در آنها مورد استفاده قرارمیگیرد.
ضمن غيراختصاصي بودن موضوعات، قابل انطباق با فعاليت شركتها و فرهنگ‌هاي مختلف باشد.
قابل انطباق با فعاليت‌هاي پيمانكاران اصلي وفرعي بوده و از نقطه نظر حقوقي نيز قابل قبول واقع شود.
در چارچوب الزامات قانوني موجود، علاوه بر رعايت اين الزامات، فعاليت / عمليات را نيز تسهيل نمايد.
در صورت نياز، ارزيابي فعاليتها را نسبت به يك استاندارد ) مجموعه استانداردهاي بين المللي) تسهيل نمايد.
در اين راهنما عناصر مورد نياز توسعه، استقرار، حفظ ونگهداري يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست تشريح مي‌گردد.
اين راهنما ميتواند بعنوان الگوئي براي شركتهاي توليدي يا پيمانكاري كه در جستجوي كسب اطمينان از وضعيت خودشان در زمينه HSE و نشان دادن پايبندي خود به اين اصول به مراجعي نظير قانون گذاران، همسايگان، همكاران، مشتريان، بيمه گران و همچنين هدفمند نمودن مساعي خود براي انطباق با خط مشي‌هاي HSE در قالب يك نظام مديريت بر مبناي هدف هستند، مورد بهره برداري قرار گيرد.
‌تعاريف‌ و اصطلاحات
Hazard : source or situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment, or a combination
تعاريف و اصطلاحات بر اساس استاندارد
خطر: موقعيت يا منبع بالقوة ايجاد خسارت و يا بيماري، تخريب اموال، تخريب محيط كار و يا تركيبي از آنها
دسته بندي خطرات و عوامل زيان آور محيط كار
عوامل زيان آور محيط كار
عوامل فيزيكي زيان آور
عوامل شيميائي زيان آور
عوامل بيوژلويكي زيان آور
عوامل ارگونوميك زيان آور
Incident:
رخداد يا زنجيره اي از رويدادهائي است كه سبب مي‌شود يا مي‌تواند سبب آسيب، بيماري و يا صدمه به سرمايه، محيط زيست يا شخص ثالث گردد.
حادثه به رويدادي اطلاق مي شود كه سبب آسيب، بيماري ويا صدمه گردد ودر اصطلاح عامه به بدشانسي معروف شده، در اين راهنما از عبارت واقعه كه در برگيرنده حادثه نيز مي‌باشد استفاده شده است.
رويداد: اتفاقي كه منجر به يك حادثه شده و يا پتانسيل منجر شدن به يك حادثه را داشته باشد.
حادثه: اتفاق ناخواسته اي كه منجر به مرگ، بيماري، صدمه، زيان و ساير خسارات گردد.
ريسك :
تركيب (يا تابعي ) از احتمال و پيامد(هاي) ناشي از وقوع يك اتفاق خطرناك مشخص.

R =L x S


Risk=Likelihood x Severity

(L & S, if exist, determine need for evaluation)
سنجش ريسك : فرآيند كلي برآورد نمودن ميزان ريسك و تصميم گيري در خصوص قابل تحمل بودن ريسك
As low as reasonably:
براي كاهش ريسك به سطحي قابل قبول” پائين ترين مقدار ممكن” بايستي ‌با‌ يك نگرش تعادلي نسبت به جنبه‌هاي مختلف از نظرزمان، نوع مشكل، ميزان سختي وهزينه دست‌يابي به آن انجام گيرد. يعني بكارگيري تمامي امكانات وتوان موجود در سازمان براي كاهش ريسك‌ها که براساس اولويت بندي تعيين شده اند.
Company:
به سازماني كه بعنوان پيمانكار يا كارفرما بطورمستقيم يا غير مستقيم درحيطه فعاليت‌‌هاي مختلف (بعنوان مثال مربوط به اكتشاف واستخراج نفت وگاز يا صنايع پتروشيمي) فعاليت مي كند اطلاق مي‌گردد.
Environment:
به محيط، شرايط‌ يا‌ موقعيتي كه يك شركت‌ درآن فعاليت مي‌كنديا مي‌تواند تحت تاثير آن قرارگيرد، محيط‌زيست مي‌گويند و طبيعتاً شامل موجودات زنده) انسان وديگر موجودات (كه درآن وجود دارند، نيز مي شود.
جنبه‌هاي زيست محيطي (Environmental Aspect)
بخشي از فعاليت ها، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تأثير متقابل داشته باشد.

يادآوري: جنبه زيست محيطي بارز،‌ آن جنبه زيست محيطي است كه پيامد زيست محيطي بارزي داشته يا بتواند داشته باشد.
پيامد هاي زيست محيطي(Environmental Impact)
هرتغييري در محيط زيست، اعم از نامطلوب يا مفيد، كه تمام يا بخشي از آن ناشي از فعاليتها، محصولات يا خدمات يك سازمان باشد.

بيانيه اعلام شده توسط سازمان راجع به مقاصد و اصول آن در رابطه با عملكرد زيست محيطي كلي سازمان كه چارچوبي براي اقدام و براي تعيين اهداف كلان و اهداف خرد زيست محيطي آن به دست مي دهد.

آلودگي POLLUTION
آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوريكه برای انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان زيان آور و يا آثار و ابنيه را تغيير دهد.

Environmental effects:
اثرات مستقيم ياغير مستقيم ناشي ازفعاليت ها، محصولات وخدمات شركت برمحيط زيست، اگرچه مفيد يا مضر باشند، اطلاق مي‌گردد .
Environmental effects evaluation:
به ارزيابي مستند از اثرات فعاليتها، محصولات وخدمات یک شرکت یا صنعت) موجود يا طرح هاي توسعه ) بر محيط زيست اطلاق مي‌‌گردد .
فعاليتهاي بحراني: به فعاليت‌ها، اشخاص يا اقداماتي اشاره دارد كه براي اطمينان ازيكپارچگي سرمايه، پيشگيري از‌سوانح‌، و يا از بين بردن اثرات سوء حياتي ميپردازد.
(Health, safety and Environment)HSE Management ,audit:
يك فرآيند مستقل، نظام‌مند و مستند براي بدست آوردن نشانه‌هاي قابل استناد براي ارزيابي وتعيين اينكه نظام :
مديريت HSE ونتايج آن منطبق با معيارهای مميزي باشد
بطور مؤثر استقرار يافته باشد
براي دست‌يابي به اهداف‌ و خط مشي بهداشت، ايمني‌ و محيط زيست مناسب مي‌باشد.
HSE Management Plan:
تشريح روش‌هاي دست‌يابي به اهداف HSE .
HSE- MS:
ساختار، مسئوليت‌ها، روش‌هاي اجرائي، فرآيندها و منابع اختصاص يافته در شركت كه براي استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست اعمال مي‌گردند.
HSE Management Review:
يك بررسي رسمي است كه توسط مديريت ارشد ازموفقيت وكفايت نظام مديريت HSE واستقرارآن براساس خط‌مشي واهداف جديد كه ناشي از تغييرفضاي كاري مي باشد، انجام مي‌گيرد.
....مطالب دیگر:
📂تحقیق توربین های بادی و انرژی بادی(انرژی تجدید پذیر)📂دانلود سوالات حسابدار عمومی مقدماتی اسکن برگه اسفند 96📂دانلود سوالات رایانه کار ICDL2 اسکن برگه اسفند 96📂بررسی وضعیت شبکه در صورت اتصال منابع تولید پراکنده DG conection با شبیه سازی شبکه در DigSilent📂متالوژی پودر📂برنامه ساز اندروید (بدون کد نویسی)📂The Cruel Prince by Holly Black (The folk of the Air #1)📂اعتصاب و مذاكره📂اقتصاد بازار و توسعه درآمد📂بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا📂بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن📂بررسي نفت و اثرات آن در ايران📂برنامه راهبردي سرمايه انسانيNSF📂بورس شرح كار📂تاثير اقتصادي مسجد جامع يزد بر اقتصاد اين شهر📂تاثير نفت خام بر بازار جهاني اقتصاد📂تجارت آزاد آمريكاي شمالي📂تعريف و كاركرد سوبسيد📂تورم📂شركتهاي سهامي و نقش اقتصادي آنها📂عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران📂قانون كار (قراردادهاي كاري در ايران)📂اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي📂پايش مشتري (جلب رضايت مشتري)📂توليد ناب