دانلود تحقیق در موردتشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق در موردتشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار می باشد.
دانلود تحقیق در موردتشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار|50529120|gmh

نام فایل : تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 34


حجم : 2 مگابایتارائه ای از فصل اول کتاب ”کاتلر در مدیریت بازار“ اثر فیلیپ کاتلر

همزمانی تغییر و افزایش شتاب آن

مهاجرت ارزش ها و دگرگونی بازارها

ناکارآمدی استراتژی های گذشته

هر روز صبح غزال آفریقایی از خواب بر می خیزد و با خود می گوید که امروز باید سریع تر از سریع ترین پلنگ ها بدوم و گرنه فردا اینجا نخواهم بود ...
هر روز صبح پلنگ آفریقایی از خواب بر می خیزد و با خود می گوید که امروز باید سریع تر از کند ترین غزال ها بدوم و گرنه از گرسنگی خواهم مرد ...
فن آوری
جهانی شدن
مقررات زدایی
خصوصی سازی
فن آوری
انقلاب دیجیتال
سرعت انتقال اطلاعات
ظهور شبکه ها

فن آوری علاوه بر زیربنای مادی-اجتماعی, الگوهای اندیشه انسانی را نیز شکل می دهد.

جهانی شدن
به حقیقت پیوستن دیدگاه دهکده جهانی مک لوهان
امکان ارائه سفارش کالا به کشورهای مختلف دنیا


مقررات زدایی
محدود شدن امتیازهای فعالیت انحصاری
حضور رقیبان نوپاخصوصی سازی
واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای رسیدن به کارایی بالاتر (مدرسه, زندان)
برون سپاری اجرای کارهای سازمانی
جک ولش: دگرگونی ها را بپذیریم یا بمیریم. (Texas Instruments)

توان دگرگونی پذیری
مزیت رقابتی و نقطه قوت
نیاز به توان خود یادگیری
طراحی نظام مدیریت دانش: کمک به سازمان در یادگیری و پذیرش روند دگرگونی های موثر بر مشتریان, رقیبان, پخش کنندگان و تامین کنندگان
راهکارهای پیروزمندانه کسب و کار و مدیریت بازار
پیروزی در سایه ی
کیفیت
خدمات بهتر
قیمت های پایین تر
داشتن سهم بزرگی از بازار
مناسب و همخوان شدن
بهسازی پیوسته فراورده
نوآوری
ورود به بازارهای پر رشد
فراتر رفتن از انتظارات مشتری
کیفیت
مشکلات:
مبهم بودن کیفیت
قابل رویت نبودن کیفیت
نزدیک بودن کیفیت محصولات در بازار
نامعلوم بودن قیمت و هزینه کیفیت
خدمات بهتر
مشکلات:
دیدگاه متفاوت افراد نسبت به خدمت
قیمت های پایین
مشکلات:
احتمال ورود رقبا
لزوم همراه بودن با خدمات و کیفیت
داشتن سهم بزرگی از بازار
مشکلات:
عدم اطمینان از سودآوری بالا
مناسب و همخوان شدن (با نیاز مشتری)
مشکلات:
....مطالب دیگر:
📖پاورپوینت فصل دهم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل نهم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل هشتم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل هفتم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل ششم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل پنجم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل چهارم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل سوم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل دوم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل اول نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس📖پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری نویسندگان دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📖پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی📖پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی📖پاورپوینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی📖پاورپوینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی📖پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی