دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله می باشد.
دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله|50529122|gmh

نام فایل : تصمیم گیری و حل مسأله


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 14


حجم : 2 مگابایتبنام خدا
تصمیم گیری و حل مسأله
فعالیت های مربوط به تشخیص وجود مسائل و تعیین میزان اهمیت آن ها
فعالیت های مربوط به شناسایی، تعریف و تشخیص ماهیت مسائل
فعالیت های مربوط به ساختن و یافتن راه حل های بدیل
فعالیت های مربوط به ارزیابی بدیل ها و انتخاب یکی از آن ها
فعالیت های مربوط به اجرای راه حل انتخاب شده

مسأله یابی

تصمیم گیری

انتخاب

اجرا

حل مسأله
فراگرد مساله یابی:
1)مساله یابی رسمی: که از یک رویه مستقیم -که مدیر خودش از بروز اتفاقاتی همانند تغییر روندهای قبلی، انحراف از برنامه تنظیم شده، و پیش گرفتن از رقبا به وجود مساله پی می برد-
و از سه رویه غیرمستقیم شامل مساله یابی از طریق کارکنان، مساله یابی از طریق مافوق ها، و مساله یابی از طریق ارباب رجوع تشکیل شده است.
2)مساله یابی غیررسمی: می توان گفت فراگرد مساله یابی غیررسمی از بینش شخصی افراد ناشی می شود و مجازی ارتباط غیر رسمی را به کار می گیرد.
انواع مساله و تصمیم:
تصمیمات برنامه ریزی شده، که هنگامی به کار می روند که با مجموعه ای از مسائل تکراری سر و کار داشته باشیم که عوامل تشکیل دهنده آن ها قابل تحلیل، پیش بینی و تعریف باشند، که البته آزادی عمل مدیران را محدود می سازد، زیرا در این حالت خرده سیستم تصمیم گیری به جای مدیران تصمیم می گیرد.
تصمیمات برنامه ریزی نشده، که مربوط به زمانی هستند که یک مساله به اندازه ای تکرار نشود که بتوان برایر حل آن خط مشی ویژه ای تعیین کرد، و مدیرانی که در سلسله مراتب سازمانی در جایگاه بالاتری قرار می گیرند باید توان بیشتری برای تصمیمات برنامه ریزی نشده داشته باشند.
موقعیت های تصمیم گیری:
موقعیت اطمینان، که می توانیم پیش بینی کنیم که در آینده چه رخ می دهد.
موقعیت مخاطره، که اطلاعات کامل موجود نیست و قابلیت پیش بینی کمتر است، ولی امکان تصمیم گیری بر اساس نتایج محتمل وجود دارد.
موقعیت عدم اطمینان، که میزان احتمال وقوع هر نتیجه ممکن،و حتی چگونگی و تعداد نتایج ممکن مشخص نیست.
باید به چند نکته اشاره کرد که بحران عبارتست از پیش آمدن حادثه ای ناگهانی، مساله عبارتست از ابهام ناشی از انباشتگی حوادث متعدد که جریانی از داده های اطلاعاتی را به همراه دارد، فرصت عبارتست از موقعیتی که امکان فراتر رفتن از اهداف تعیین شده را میسر می سازد.
چگونگی اخذ تصمیم برای حل مساله :
تصمیم گیری سریع برای حل مسائل جزئی قابل دفاع است
روش دیگر تصمیم گیری احتمال حل شدن مساله به مرور زمان است
و سومین روش نیز بر اساس تعیین مرجع تصمیم گیری می باشد:
روش های میان بر حل مسئله:
برخی از مدیران، معتقدند که باید از "روش های قدیمی" برای حل مسائل استفاده کنند، یعنی روش هایی را که در وضعیت های مشابه گذشته به کار گرفته شده اند، اتخاذ نمایند. برخی از مدیران از آنچه در فلسفه، "روش آزاد از تجربه" نامیده می شود، استفاده می کنند. با این فرض که "صحیح ترین پاسخ برای حل هر مساله یا منطقی ترین جواب هر مساله، واضح ترین راه حل آن است. "
فراگرد منطقی حل مسئله:
فراگرد تصمیم گیری منطقی،همانند فراگرد برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر مراحل "تشخیص و تعریف مساله"، "جمع آوری و تحلیل اطلاعات در مورد مساله"، "یافتن و ساختن راه حل های بدیل"، ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل"، و "اجرای راه حل انتخاب شده" است. ضمن اینکه ارزیابی میزان کارایی تصمیم مبتنی بر کیفیت عینی تصمیم (که برای اتخاذ این تصمیم تا چه حد از فراگرد رسمی و منطقی اتخاذ تصمیم استفاده شده است) و پذیرش تصمیم توسط مجریان آن می باشد(زیرا اجرای صحیح تصمیم،مستلزم حمایت آنان است.)
مدیران و موانع حل مساله :
1-اجتناب آرام- بدین معنا که گاهی این سوال برای مدیر مطرح است که "آیا اگراقدام انجام ندهم، با وضعیت وخیمی مواجه می شوم؟" اگر پاسخ وی به این سوال منفی باشد،تصمیم می گیرد که اقدامی انجام ندهد.
2-تغییر آرام- بدین معنا که مدیر به این نتیجه برسد که اگر اقدامی انجام ندهد، با عواقب وخیمی مواجه خواهد شد، تصمیم به اقدام می گیرد،در این صورت به جای تحلیل کامل وضعیت، اولین بدیل در دسترس را که به ظاهر کم خطر است انتخاب می کند و از پیمایش بیشتر اجتناب می ورزد.
3-اجتناب دفاعی- بدین معنا که اگر مدیر با مساله جدیدی مواجه شود و قادر به یافتن راه حل خوبی برای آن با توجه به تجربه گذشته خود نباشد و در صدد یافتن راهی برای فرار از مساله برآید، ممکن است واضح ترین راه حل را انتخاب کند.
4-ترس- بدین معنا که اگر مدیر احساس کند که علاوه بر خود مساله، زمان نیز وی را در نگنا قرار داده است، ممکن است از شیوه "اصلاح تدریجی" استفاده کند، که در این شیوه از بدیل هایی که فقط متضمن تغییر جزئی و اندکی در خط مشی های جاری اند، استفاده می شود که منافع بلند مدت سازمان فدای منافع کوتاه مدت می شوند.
موانع استفاده از فراگرد منطقی اتخاذ تصمیم:

1-تفاوت ارزش های اجتماعی تصمیم گیرندگان
2-ناتوانی در ارزیابی پیامدهای هر تصمیم
3-عدم اطمینان از نسبت به آینده
4-اکتفا به راه حل رضایت بخش
(به محض یافتن یک راه حل رضایت بخش،بررسی راه حل های دیگر متوقف شوند.)
5-اکتفا به عقلانیت نسبی
(این مفهوم با مفهوم "اکتفا به راه حل رضایت بخش "تفاوت مهمی دارد، زیرا عقلانیت نسبی به محدودیت های طبیعی توانایی انسان برای اداره وضعیت های پیچیده اشاره دارد، در حالی که "اکتفا به راه حل رضایت بخش" یک انتخاب عمدی ذهن انسان ، برای محدود کردن تعداد راه حل های بدیل محسوب می شود.)
6-مصلحت اندیشی با توجه به وضعیت
روش ها و فنون تصمیم گیری:
1)تفکر خلاق
( به طور کلی،فراگرد تفکر خلاق با روش علمی تحقیق شباهت دارد، ولی از حیث میزان تاکید بر قدرت خلاقیت و نواوری با آن متفاوت است، و میزان استفاده افراد از فراگرد تفکر خلاق، به میزان توانایی آن ها در خلاقیت بستگی دارد)

2)تحقیق در عملیات
(همانند برنامه ریزی خطی، فن مونت کارلو، نظریه صف)

3)به کارگیری استراتژی ها و مفاهیم زیربنایی
(به این معنا که اهداف به طور واضح بیان گردند، و هزینه اجرای هر بدیل توسط پیشنهاد کننده همان بدیل بیان گردد و ...)
سبک های پردازش اطلاعات:
دام های ادراکی و رفتاری در تصمیم گیری:
1)دام ظاهرنگری-که بر تمایل انسان به ارزیابی مطلوب "اطلاعات مثبت" و ارزیابی نامطلوب "اطلاعات منفی" دلالت دارد.

2)دام تعهدات احساسی و اجتماعی-که بر تمایل افراد و سازمان ها به ادامه دادن راه ها و رویه های بی حاصلی که به دلایل شخصی یا اجتماعی رها کردن آن ها دشوار است، دلالت دارد، که عبارتند از : عوامل سازمانی مثل مقاومت در برابر تغییر، خط مشی ها و سیاست های سازمانی، عوامل اجتماعی مثل ترس از قبول خطا در برابر دیگران و تاکید فرهنگی بر پایداری داشتن ثبات رویه، و عوامل روانشناختی مثل عدم تمایل به باخت، و تمایل به توجیه تصمیم های اولیه

3)دام اعتماد بیش از حد-بدین معنا که هر چه کاری دشوارتر گردد، تمایل به داشتن "اعتماد بیش از حد به دیگران" بیشتر خواهد شد.
پایانمطالب دیگر:
📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قم📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان گیلان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان همدان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان گلستان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان هرمزگان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان ایلام📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کرمانشاه📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کرمان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان جنوبی📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خوزستان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان رضوی📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان شمالی📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کهگیلویه و بویراحمد📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کردستان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان لرستان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان مرکزی📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان مازندران📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان سمنان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان تهران📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان زنجان📖شیپ فایل جاده های ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری