دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی می باشد.
دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی|50529123|gmh

نام فایل : تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 53


حجم : 2 مگابایتبنام خدا
تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی
Clinical utility
formulae of Galen and Gambino
sensitivity = TPs/(TPs + FNs);
specificity = TNs/(TNs + FPs);
reliability = (TPs + TNs)/total number of tests;
positive predictive value = TPs/(TPs + FPs);
negative predictive value = TNs/(TNs + FNs)

*


کنترل کیفی در هماتولوژی
روش‌هاي‌ ارزيابي‌ عملكرد آناليزرهاي‌ هماتولوژي‌
جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد اين‌ دستگاهها مي‌توان‌ از نمونه‌هاي‌ خون‌ كنترل‌، نمونه‌هاي‌ بيماران‌ و يا تركيبي‌ از اين‌ دو استفاده‌ نمود.

الف‌ ـ روش‌هاي‌ پايش‌ عملكرد آناليزرها با استفاده‌ از خون‌ كنترل‌
- استفاده‌ از خون‌ كنترل‌ و آناليز پاسخهاي‌ بدست‌ آمده‌ از طريق‌ جدول‌ پاسخهاي‌ موردانتظار و يا رسم‌ منحني‌هاي‌ كنترل‌ كيفي‌
- شركت‌ در برنامه‌هاي‌ كنترل‌ كيفي‌ خارجي‌ (EQC)

ب‌ ـ پايش‌ عملكرد آناليزرها با استفاده‌ از نمونه‌ها و نتايج‌ بيماران‌
- استفاده‌ از خون‌ تازه‌ بيماران‌ به‌ روش‌ بريتين‌
- انجام‌ روش‌هاي‌ مرجع‌ بر روي‌ نمونه‌هاي‌ تازه‌ بيماران‌ و مقايسه‌ با پاسخ‌هاي‌ حاصل‌ از آناليزر
- بكارگيري‌ روش‌ آماري‌ ميانگين‌ متحرك‌ يا الگوريتم‌ XB با استفاده‌ از پارامترهاي‌ اريتروسيتي‌ MCV ، MCH و MCHC
- مقايسه‌ پاسخ‌هاي‌ آناليزر با پاسخ‌هاي‌ حاصل‌ از يك‌ دستگاه‌ مرجع‌ و يا يك‌ آناليزر كاليبره‌ (آزمون‌ آماري‌ F )

معمولاً هر آزمايشگاه‌ بسته‌ به‌ منابع‌ مالي‌ و مديريت‌ خود، يك‌ روش‌ و يا تركيبي‌ از روش‌هاي‌ مذكور را جهت‌ ارزيابي‌ كاليبراسيون‌ دستگاههاي‌ خود برمي‌گزيند.

*
Control material
از ویژگیهای آنها:
از نظر ترکیب باید مشابه نمونه بیمار باشند
باید پارامترهای مقادیر آن مشخص باشند
نمونه کنترل باید همراه نمونه بیمار چک شود
عمدتاً کنترل دقت هستند و نه کنترل صحت
Standard
شبیه نمونه بیمار نیست
از آن به عنوان کنترل استفاده نمی شود زیرا : 1- گران است ، 2- عدم تشابه نمونه بیمار
خلوص بالایی دارد
برای ارزیابی صحت استفاده می شود
پايش‌ عملكرد آناليزرها با استفاده‌ از خون‌ كنترل
به‌ چند شيوه‌ مي‌توان‌ از نتايج‌ حاصل‌ از خون‌ كنترل‌ها استفاده‌ نمود:

1- مقايسه‌ پاسخهاي‌ بدست‌ آمده‌ با پاسخهاي‌ موردانتظار براي‌ هر سطح‌ كنترلي‌

2- استفاده‌ از محدوده‌هاي‌ كنترلي‌ نمودار لوي‌ ـ جنينگ‌

3- ارزيابي‌ نمودار لوي‌ ـ جنينگ‌ از نظر الگوهاي‌ احتمالي‌ پراكندگي‌، جابجايي‌ و گرايش

4- ارزيابي‌ نمودار لوي‌ ـ جنينگ‌ با استفاده‌ از قوانين‌ چندگانه‌ وستگارد

5- استفاده‌ از نمودار كيوسام‌ يا نمودار تجمع‌ فراواني‌

6- مقايسه‌ پاسخ‌هاي‌ بدست‌ آمده‌ با پاسخهاي‌ آزمايشگاههاي‌ ديگر كه‌ از همان‌ نمونه‌ كنترلي‌ استفاده‌ مي‌كند.

از ميان‌ موارد مذكور پنج‌ گزينه‌ نخست‌ جزء محدودة‌ كنترل‌ كيفي‌ داخلي‌ و گزينه‌ ششم‌ جزء كنترل‌ كيفي‌ خارجي‌ آزمايشگاه‌ به‌شمار مي‌روند.
نمونه‏ای از جدول‌ پاسخ‌هاي‌ موردانتظار در یک خون کنترل تجارتی
روش‌هاي‌ ارزيابي‌ عملكرد آناليزرهاي‌ هماتولوژي‌ ...
استفاده‌ از نمودارهاي‌ كنترل‌ كيفي‌
متداولترين‌ روش آنالیز نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از خون‌ كنترلها است‌.
نمودار لوي‌ ـ جنينگ‌ (L-J) نمونه‌ رايجی از آنها مي‌باشد.
در اين‌ نمودار ميانگين‌ و انحراف‌ معيار بر روي‌ محور عمودي‌ مختصات‌ يك‌ كاغذ شطرنجي‌ واقع‌ مي‌شوند. سپس‌ بر روي‌ اين‌ محور محدوده‌هاي‌ كنترلي‌ X±2SD و محدوده‌هاي‌ X±3SD مشخص‌ مي‌گردند.
تعداد دفعاتي‌ كه‌ خون‌ كنترلي‌ به‌ آناليزر داده‌ مي‌شود (سري‌ آزمايش‌) بر روي‌ محور X مشخص‌ مي‌گردد.
الگوي‌ پاسخهاي‌ خارج‌ از محدوده‌ (پراكندگي)‌ در نمودار L-J
این الگو نشان‌دهنده‌ عدم‌ دقت‌ در آزمايشهاي‌ انجام‌ شده‌ است‌
خطاهاي‌ تصادفي‌ باعث‌ پراكندگي‌ غيرمنتظره‌ نتايج‌ نمونه‌ خون‌ كنترلي‌ و خارج‌ از محدوده‌ شدن‌ آنها مي‌شود.

 شكل‌: نتايج‌ خارج‌ از محدوده‌ (outliers) در اندازه‌گيري‌ MCV خون‌ كنترلي‌.
ميانگين‌ بدست‌ آمده‌ براي‌ MCV اين‌ خون‌ كنترل‌ برابر fL 87 است‌.
....مطالب دیگر:
📌ارایه ادبی مبحث تشبیه بلیغ📌ارایه ادبی مبحث تشبیه📌ارایه ادبی مبحث حقیقت و مجاز📌ارایه ادبی مبحث کنایه📌ارایه ادبی مبحث علاقه های مجاز📌ارتباط مول ـ جرم📌ارزش پول📌از ژن تا پروتئين📌استدلال در هندسه📌استقرای استنتاجی،نقض،بازگشتی،خلف📌استوکیومتری و زندگی📌استوکیومتری واکنش📌اسوه نیکو📌اصل لانه کبوتری📌اعداد حقیقی جلسه دوم📌اعداد حقیقی فصل دوم📌اعمال روی پیشامد قانون جمع احتمالات📌الفبای زیست فناوری📌الکتریسیته📌الگو سازی📌الگو ودنباله📌الگوسازی📌الگوها جلسه چهارم📌الگوها جلسه چهارم📌الگوهای متقارن